Home » Blog » DAICO – nová budoucnost financování investičních projektů?

DAICO – nová budoucnost financování investičních projektů?

Pokud jste kryptoměnovými nadšenci stejně jako my, určitě Vám neunikla zkratka ICO, tzv. „Initial coin Offerings“. Jedná se o velmi populární metodu financování projektů, kdy se během přípravné fáze při předprodeji tokenů snaží tým vývojářů vybrat potřebné prostředky k financování projektu. Tohoto způsobu bylo často zneužíváno právě vývojáři, kteří neměli v plánu nic jiného než okrást investory. Proto v lednu roku 2018 přišel na trh s vylepšením Vitalik Buterin, který vytvořil bezpečnější a spolehlivější verzi, což je přínosem hlavně pro investory.

Novinkou je hlavně to, že investoři mají po celou dobu možnost zažádat o vrácení investovaných prostředků, pokud s daným projektem nebudou spokojeni. Žádají formou hlasování. Z toho vyplývá hned několik přínosných poznatků. Jednak se tím zajistí lepší úroveň odpovědnosti vývojářů při vývoji produktu. To povede k tomu, aby brali všechny fáze zodpovědněji a také, aby se snažili o požadovaný progres. Bezpochyby se také zvětší důvěra investorů. Bude zaručeno, že buď uvidí alespoň minimálně životaschopný produkt, nebo dostanou své peníze zpět.

A jak vlastně DAICO funguje? Vše začíná podepsáním smlouvy, kdy jsou investorům výměnou za poskytnuté prostředky zaslány tokeny specifické pro danou síť. Po ukončení této fáze je znemožněn prodej komukoliv dalšímu. Jedním z důležitých prvků, díky kterému systém funguje, je tzv. „Tap Mechanism“, díky němuž nedojde v žádném bodě k úplné centralizaci. Tento systém může být ve smlouvě naprogramován tak, aby předurčil částku (za necelou sekundu), kterou mohou vývojáři vybrat z prostředků prodeje tokenu. Zpočátku je tento limit nastaven na nulu, přičemž investoři mohou následně hlasovat o jeho navýšení. Z toho plyne další důležitý prvek – čas. Tým vývojářů nedostane všechny prostředky najednou, ale po částech. V neposlední řadě je zde také možnost vrácení peněz při nespokojenosti investorů jak již bylo zmíněno výše.

Hlavním rozdílem oproti ICO je tedy přístup k finančním prostředkům vývojářů během vývoje produktu a také v kompetencích investorů. U fáze ICO mají vývojáři po dokončení prodeje tokenů úplný přístup k nasbíraným prostředkům. Vývojáři si tudíž musí předem vypočítat, kolik je nutné k vytvoření minimálně životaschopného produktu. Po dosažení této částky mohou začít pracovat na produktu a vynakládat peníze na to, co považují za nezbytné. Pokud této částky nedosáhnou, musí prostředky vrátit. U DAICO mají všichni investoři právo hlasovat o zvýšení nebo snížení objemu peněz, které budou vývojářům poskytnuty.

Je tedy zřejmé, že největší výhodou DAICO je především možnost kontroly ze strany investorů. Ti mohou především více zasahovat a ovlivňovat fázi vývoje projektu a v případě nespokojenosti tak mají právo na odstoupení od smlouvy. Díky tomu se snižuje riziko podvodů v ICO fázi, a tak vývojáři nemohou utéct s penězi předem ještě před spuštěním projektu, jako tomu bylo dříve. Uvádí se, že DAICO fáze, kdy dochází k rozdělení investovaných prostředků do různých fází, zamezí až 51 % podvodných útěků z peněz investorů. Rozdělení prostředků také vede k větší motivaci vývojářů.

Zdali DAICO na trhu bude mít úspěch či nikoliv záleží na mnoha aspektech. Jako všechny inovace a nové technologie na trhu, které čelí výzvám, DAICO nebude výjimkou. Za jednu z nich lze považovat vzdělání a úroveň znalostí investorů o daném projektu. Zároveň je také důležité, aby se při rozhodování investoři řídili fakty a nepodléhali tak příliš svým emocím. V současné chvíli zatím nebyly fáze DAICO implementovány, můžeme tedy prozatím polemizovat o jejich úspěšnosti. Nicméně firma The Abbys, digitální distribuční platforma příští generace založená na ekosystému kryptografického odměňování, plánuje, jako jedna z prvních, tuto změnu v ICO fázi využít.

Pokud vás zaujal náš článek, sledujte nás a odebírejte novinky přímo na našich facebookových stránkách. V případě zájmu o bezpečné investování do virtuálních měn bez starostí se zaregistrujte na našem portálu CPTO.

Zdroj: https://cointelegraph.com/explained/what-is-a-daico-explained

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *